Past Presidents

 

 1926
                              Shri G D Birla  
1927   1969
Shri G D Birla   Shri A K Jain
1928   1970
Shri D P Khaitan (Upto March)   Shri R P Goenka
1929   1971
Shri Faizulla Gangjee   Shri Sanjoy Sen
1930   1972
Shri D P Khaitan   Shri R B Shah
1931   1973
Shri S K Bhattar   Shri B M Khaitan
1932   1974
Shri S K Bhattar   Shri D P Chakravarti
1933   1975
Shri A L Ojha   Shri Sudhir Jalan
1934   1976
Shri A L Ojha   Shri R P Mody
1935   1977
Shri K L Jatia   Shri J M Jatia
1936   1978
Shri B M Birla   Shri S K Birla
1937   1979
Shri M L Shah   Shri B H Singhania
1938   1980
Shri Ardeshir Dalal   Shri Kalyan Sen
1939   1981
Shri G L Mehta   Shri P K Kanoria
1940   1982
Shri N L Puri   Shri B D Bangur
1941   1983
Sir Badridas Goenka   Shri G P Goenka
1942   1984
Shri R L Nopany   Shri R S Lodha
1943   1985
Shri M L Shah   Shri K K Bajoria
1944   1986
Shri B M Birla   Shri S K Poddar
1945   1987
Sir Abdul Halim Ghuznavi   Shri Rajive Kaul
1946   1988
Shri K D Jalan   Shri J N Sapru
1947   1989
Shri D C Driver   Shri S B Budhiraja
1948   1990 - 1991
Shri K P Goenka   Shri Sanjiv Goenka
1949   1991 - 1992
Shri K M Naik   Shri Deepak Khaitan
1950   1992 - 1993
Shri S P Jain   Shri V K Lamba
1951   1993 - 1994
Shri L N Birla   Shri J P Chowdhary
1952   1994 - 1995
Sir B P Singh Roy   Shri S K Bajoria
1953   1995 - 1997
Shri Lala Karamchand Thapar   Shri C S Nopany
1954   1997 - 1998
Shri G D Binani   Shri Gaurav Swarup
1955   1998 - 1999
Shri N L Kanoria   Shri Aditya V Lodha
1956   1999 -2000
Shri K P Goenka   Shri K K Bangur
1957   2000 - 2001
Shri S Gupta
(Upto 3rd May, 1957)
  Shri C K Dhanuka
1957   2001 - 2002
Sir B P Singh Roy   Shri Aditya V Lodha
1958   2002 - 2003
Shri D N Jalan   Shri Vikram Thapar
1959   2003 - 2004
Shri M L Shah   Shri Anup Singh
1960   2004 - 2005
Shri R H Mody   Shri Umang Kanoria
1961   2006 - 2007
Shri S P Jain   Shri S. K  Bangur
1962   2007 - 2008
Shri S T Sadasivan   Shri Harsh K Jha 
1963   2008 - 2009
Shri K K Birla   Shri Sanjay Budhia
1964   2009 - 2010
Shri Sookamal Ghosh   Shri Vishambhar Saran
1965   2010 - 2011
Shri C L Bajoria   Shri Jayanta Roy
1966   2011 - 2012
 Shri S S Kanoria   Shri Shrivardhan Goenka
1967   2012 - 2013
Shri I M Thapar   Shri Rajiv Mundhra
1968   2013 - 2014
Shri G K Bhagat   Shri Shrivardhan Goenka