Past Presidents

Past Presidents

1926 – Shri G D Birla

1927 – Shri G D Birla

1928 – Shri D P Khaitan (Upto March)

1929 – Shri Faizulla Gangjee

1930 – Shri D P Khaitan

1931 – Shri S K Bhattar

1932 – Shri S K Bhattar

1933 – Shri A L Ojha

1934 – Shri A L Ojha

1935 – Shri K L Jatia

1936 – Shri B M Birla

1937 – Shri M L Shah

1938 – Shri Ardeshir Dalal

1939 – Shri G L Mehta

1940 – Shri N L Puri

1941 – Sir Badridas Goenka

1942 – Shri R L Nopany

1943 – Shri M L Shah

1944 – Shri B M Birla

1945 – Sir Abdul Halim Ghuznavi

1946 – Shri K D Jalan

1947 – Shri D C Driver

1948 – Shri K P Goenka

1949 – Shri K M Naik

1950 – Shri S P Jain

1951 – Shri L N Birla

1952 – Sir B P Singh Roy

1953 – Shri Lala Karamchand Thapar

1954 – Shri G D Binani

1955 – Shri N L Kanoria

1956 – Shri K P Goenka

1957 – Shri S Gupta (Upto 3rd May, 1957)

1957 – Sir B P Singh Roy

1958 – Shri D N Jalan

1959 – Shri M L Shah

1960 – Shri R H Mody

1961 – Shri S P Jain

1962 – Shri S T Sadasivan

1963 – Shri K K Birla

1964 – Shri Sookamal Ghosh

1965 – Shri C L Bajoria

1966 – Shri S S Kanoria

1967 – Shri I M Thapar

1968 – Shri G K Bhagat

1969 – Shri A K Jain

1970 – Shri R P Goenka

1971 – Shri Sanjoy Sen

1972 – Shri R B Shah

1973 – Shri B M Khaitan

1974 – Shri D P Chakravarti

1975 – Shri Sudhir Jalan

1976 – Shri R P Mody

1977 – Shri J M Jatia

1978 – Shri S K Birla

1979 – Shri B H Singhania

1980 – Shri Kalyan Sen

1981 – Shri P K Kanoria

1982 – Shri B D Bangur

1983 – Shri G P Goenka

1984 – Shri R S Lodha

1985 – Shri K K Bajoria

1986 – Shri S K Poddar

1987 – Shri Rajive Kaul

1988 – Shri J N Sapru

1989 – Shri S B Budhiraja

1990 – 1991 – Shri Sanjiv Goenka

1991 – 1992 – Shri Deepak Khaitan

1992 – 1993 – Shri V K Lamba

1993 – 1994 – Shri J P Chowdhary

1994 – 1995 – Shri S K Bajoria

1995 – 1997 – Shri C S Nopany

1997 – 1998 – Shri Gaurav Swarup

1998 – 1999 – Shri Aditya V Lodha

1999 -2000 – Shri K K Bangur

2000 – 2001 – Shri C K Dhanuka

2001 – 2002 – Shri Aditya V Lodha

2002 – 2003 – Shri Vikram Thapar

2003 – 2004 – Shri Anup Singh

2004 – 2005 – Shri Umang Kanoria

2006 – 2007 – Shri S. K Bangur

2007 – 2008 – Shri Harsh K Jha

2008 – 2009 – Shri Sanjay Budhia

2009 – 2010 – Shri Vishambhar Saran

2010 – 2011 – Shri Jayanta Roy

2011 – 2012 – Shri Shrivardhan Goenka

2012 – 2013 – Shri Rajiv Mundhra

2013 – 2014 – Shri Shrivardhan Goenka

2014 – 2015 – Shri Roopen Roy

2015 – 2016 – Shri Shiv Siddhant Kaul

2016 – 2017 – Shri Aditya V Agarwal

2017 – 2018 – Shri Shashwat Goenka

2018 – 2019 Shri Rudra Chatterjee

2019 - 2020 - Shri Mayank Jalan

2020 - 2021 - Shri Vikash Agarwal

2021 - 2022 - Shri Pradeep Sureka

Upcoming Events

Past Events

News: