Past Presidents

 • 1926 – Shri G D Birla
 • 1927 – Shri G D Birla
 • 1928 – Shri D P Khaitan (Upto March)
 • 1929 – Shri Faizulla Gangjee
 • 1930 – Shri D P Khaitan
 • 1931 – Shri S K Bhattar
 • 1932 – Shri S K Bhattar
 • 1933 – Shri A L Ojha
 • 1934 – Shri A L Ojha
 • 1935 – Shri K L Jatia
 • 1936 – Shri B M Birla
 • 1937 – Shri M L Shah
 • 1938 – Shri Ardeshir Dalal
 • 1939 – Shri G L Mehta
 • 1940 – Shri N L Puri
 • 1941 – Sir Badridas Goenka
 • 1942 – Shri R L Nopany
 • 1943 – Shri M L Shah
 • 1944 – Shri B M Birla
 • 1945 – Sir Abdul Halim Ghuznavi
 • 1946 – Shri K D Jalan
 • 1947 – Shri D C Driver
 • 1948 – Shri K P Goenka
 • 1949 – Shri K M Naik
 • 1950 – Shri S P Jain
 • 1951 – Shri L N Birla
 • 1952 – Sir B P Singh Roy
 • 1953 – Shri Lala Karamchand Thapar
 • 1954 – Shri G D Binani
 • 1955 – Shri N L Kanoria
 • 1956 – Shri K P Goenka
 • 1957 – Shri S Gupta (Upto 3rd May, 1957)
 • 1957 – Sir B P Singh Roy
 • 1958 – Shri D N Jalan
 • 1959 – Shri M L Shah
 • 1960 – Shri R H Mody
 • 1961 – Shri S P Jain
 • 1962 – Shri S T Sadasivan
 • 1963 – Shri K K Birla
 • 1964 – Shri Sookamal Ghosh
 • 1965 – Shri C L Bajoria
 • 1966 – Shri S S Kanoria
 • 1967 – Shri I M Thapar
 • 1968 – Shri G K Bhagat
 • 1969 – Shri A K Jain
 • 1970 – Shri R P Goenka
 • 1971 – Shri Sanjoy Sen
 • 1972 – Shri R B Shah
 • 1973 – Shri B M Khaitan
 • 1974 – Shri D P Chakravarti
 • 1975 – Shri Sudhir Jalan
 • 1976 – Shri R P Mody
 • 1977 – Shri J M Jatia
 • 1978 – Shri S K Birla
 • 1979 – Shri B H Singhania
 • 1980 – Shri Kalyan Sen
 • 1981 – Shri P K Kanoria
 • 1982 – Shri B D Bangur
 • 1983 – Shri G P Goenka
 • 1984 – Shri R S Lodha
 • 1985 – Shri K K Bajoria
 • 1986 – Shri S K Poddar
 • 1987 – Shri Rajive Kaul
 • 1988 – Shri J N Sapru
 • 1989 – Shri S B Budhiraja
 • 1990 – 1991 – Shri Sanjiv Goenka
 • 1991 – 1992 – Shri Deepak Khaitan
 • 1992 – 1993 – Shri V K Lamba
 • 1993 – 1994 – Shri J P Chowdhary
 • 1994 – 1995 – Shri S K Bajoria
 • 1995 – 1997 – Shri C S Nopany
 • 1997 – 1998 – Shri Gaurav Swarup
 • 1998 – 1999 – Shri Aditya V Lodha
 • 1999 -2000 – Shri K K Bangur
 • 2000 – 2001 – Shri C K Dhanuka
 • 2001 – 2002 – Shri Aditya V Lodha
 • 2002 – 2003 – Shri Vikram Thapar
 • 2003 – 2004 – Shri Anup Singh
 • 2004 – 2005 – Shri Umang Kanoria
 • 2006 – 2007 – Shri S. K Bangur
 • 2007 – 2008 – Shri Harsh K Jha
 • 2008 – 2009 – Shri Sanjay Budhia
 • 2009 – 2010 – Shri Vishambhar Saran
 • 2010 – 2011 – Shri Jayanta Roy
 • 2011 – 2012 – Shri Shrivardhan Goenka
 • 2012 – 2013 – Shri Rajiv Mundhra
 • 2013 – 2014 – Shri Shrivardhan Goenka
 • 2014 – 2015 – Shri Roopen Roy
 • 2015 – 2016   Shri Shiv Siddhant Kaul
 • 2016 – 2017   Shri Aditya V Agarwal
 • 2017 – 2018   Shri Shashwat Goenka
 • 2018 – 2019   Shri Rudra Chatterjee
Menu Title